Zpracování a ochrana osobních údajů

Pokud jste, nebo se v budoucnu stanete naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně osobních údajů (GDPR - Nařízení o ochraně osobních údajů ) s účinností od 25.5.2018.Kdo je správcem osobních údajů

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku – Pavel Stein, se sídlem V Dolnách 301, Suchohrdly, 66902 - Znojmo, IČ: 42357713, zapsaná v Živnostenském rejstříku od 23.09.1992 - Evidenční číslo ŽL: 371301-14872-00 (dále jen „Správce“)
Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří s námi spolupracují v procesu vyřízení objednávek, doručení, reklamací a v rámci zpracování účetnictví.Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 777116659, nebo na e-mail: info@emotors.cz

Vždy aktuální kontaktní informace naleznete na www.emotors.cz v sekci „Kontakty“Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
 • umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.Rozsah osobních údajů a účel zpracování

1. Informace které získáváme od vás - při objednávce jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa a kontakt).Pro vystavení řádného dokladu vyžadujeme fakturační údaje, které jsou použity pro splnění zákonných povinností.

2. Informace, které získáváme automaticky - CookiesAutomaticky zaznamenáváme informace o tom, jakým způsobem používáte webovou stránku našeho e-shopu, k čemuž využíváme soubory cookies. To nám umožňuje analyzovat a následně vylepšovat naše služby. Takto shromážděná data jsou anonymní.Cookies:Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.Při procházení našich webových stránek je zaznamenávána vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.Rozsah použití získaných informací

Poskytování služeb a plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, korespondenční adresu vaše resp. příjemce nezbytně potřebujeme k plnění obchodních podmínek.

Vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing

Pro občasné zasílání informačních e-mailů potřebujeme jméno + e-mail adresu. Jste-li naším zákazníkem, činíme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají, a to po dobu 7 let od poslední objednávky.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu na konci každého zaslaném e-mailu, popřípadě na tel čísle +420 777116659Fotografická dokumentace, reference

Pouze na základě Vašeho souhlasu můžeme použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých webových a facebookových stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.Sdílení osobních údajů

Údaje jsou k dispozici pouze „Správci“. Třetím stranám jsou poskytovány jen v situacích souvisejících s distribucí (smluvní dopravci) či při realizaci platebního styku prostřednictvím platební brány (je-li zavedena). Dále účetní firmě která je zodpovědná za vedení účetnictví a plnění dalších zákonných povinností poskytovatele. Žádné další osobě nebudou poskytnuty.Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsem a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:

 • Zabezpečeným přístupem do PC v prostorách firmy

 • Zabezpečeným přístupem do aplikací na e-mailovou rozesílku

 • Zabezpečeným přístupem do fakturačních systémů

 • Šifrovanou komunikací na našich webových stránkách

 • Pravidelnou aktualizací softwaru

 • Bezpečně uzamčenou provozovnou s elektronickým zabezpečovacím systémemPředání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit a na dané zpracování se specializují.Zpracovateli osobních údajů jsou nebo mohou být:

 • Naši smluvní partneři v přepravě (Geis, PPL,ČP)
 • Externí účetní firma
 • Savana.cz s.r.o., Lounská 983/43, 405 02 Děčín VI-Letná, IČ: 28750659
 • Google analytics – záznam cookie, používání webu
 • Google Adwords – záznam cookie, používání webu
 • Heureka - záznam konverze nákupu a email
 • Zboží.cz - záznam konverze nákupu a email
 • Sklik - záznam cookie, používání webu, konverze nákupu

Osobní údaje, které zpracováváme jako správce i jako zpracovatel, jsou zpřístupněny výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu a vyřizování objednávek, aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací či se podílejí na chodu našeho podnikání (účetní).Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.Ujišťujeme vás, že naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Zavazujeme se, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást vysoké nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování.Vaše údaje nebudeme předávat do třetích zemí. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s obchodním sdělením či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@emotors.cz

 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat k doložení informací o tom, které informace a jakým způsobem jsou vaše osobní údaje zpracovávány a proč. Toto doložení doručíme ve lhůtě 14-ti dnů.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
  Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na přenositelnost: Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošleme ve strojově čitelné podobě. Lhůta je 20 dní.
 • Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si budete přát, abychom na Vás úplně zapomněli, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze všech našich systémů i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 10 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. Z toho důvodu můžeme smazat všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.Lhůty

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.