FrSky Redundancy Bus

AD-FRP008

Nový produkt

Rozhraní pro 16 serv s redundancí pro přijímač a přijímačové baterie s telemetrii

Více informací

Tento produkt již není na skladě

1 525,00 Kč s DPH

Přidat na seznam přání

Parametry

Model Redundanci Bus
Váha 37g
Rozměry 77x43x22mm
Počet kanálů 16CH
Provozní napětí 4-8.4V(1~2 Lipos or 4~6 NiMH)
SmartPort Ano
Aktualizace FW Ano
SBUS Ano

Více informací

FrSky REDUNDANCY BUS je zařízení/rozvaděč pro připojení a napájení serv, přijímačů a S.Port senzorů.

REDUNDANCY BUS = mnohem bezpečnější provoz Vašeho modelu.

Popis zařízení:

Redundancy-schema1.jpg

 • CH1~CH16 - porty pro připojení až 16-ti serv (PWM výstupy)
 • S.PORT - S.PORT pro připojení přijímačů série X a zpětná vazba integrovaných S.Port hodnot  jako je napětí, proud, kapacita, signalizace přetížení atd. ( integrovaná telemetrie )
 • SBUS OUT - SBUS výstup, max. proud pro přetížení 2.6A
 • RX1 IN - připojení k SBUS portu přijímače série X a napájení připojeného přijímače, max. proud pro přetížení 2.6A
 • RX2 IN - připojení k SBUS portu přijímače série X a napájení připojeného přijímače, max. proud pro přetížení 2.6A
 • BATT1 a BATT2 - MPX konektory pro připojení baterii nebo BEC, napájení pro samotný Redundancy Bus a připojené přijímače 

Vlastnosti:

 • Ochrana proti přetížení na každém kanále
 • Zdvojené napájení, dva přijímače - vyšší spolehlivost (možnost připojení dvou baterii a dvou přijímačů)
 • 50Hz mód servo výstupů (20ms perioda) nebo rovnající se cyklu SBUS na vstupu.
 • Integrovaná telemetrie.  Zpětná vazba integrovaných S.Port hodnot  jako je napětí, proud, kapacita, signalizace přetížení atd.
 • Nastavitelná výstupní perioda servosignálu
 • Možnost připojení HV serv
 • Kompatibilní pro pro pozitivní i negativní SBUS signál (SBUS signál na FrSky přijímačích je negativní)
 • Možnost aktualizace firmware
 • Kompaktní konstrukce, malá velikost

Schema zapojení zařízení:


FrSky REDUNDANCY BUS je zařízení/rozvaděč pro připojení a napájení serv, přijímačů a S.Port senzorů.

Upozornění: 

 • Redundancy Bus nedisponuje stabilizátorem nebo regulátorem napětí pro napájení serv. To znamená, že vstupní napětí napájení bude stejné jako napětí napájení serv. Baterie pro napájení Redundancy Bus tedy vybírejte dle použitých serv. (např. když použijete pro napájení 2S LiPol - 7.4V musíte použít a připojovat jen HV serva která jsou určena pro provoz s vyšším napětím)
 • Nepřipojujte víc jak jedeno servo na jeden výstup - nepoužívejte rozdvojku, tzv. Y kabel.

Ochrana proti přetížení:

Redundancy Bus je vybaven funkcí ochrany proti přetížení integrovaným obvodem pro každý servo-výstup. Pokud dojde k proudovému přetížení na některém servo-výstupu, bude odpojen od napájení, přičemž ale ostatní výstupy budou stále funkční.

Přehled a specifikace ochrany proti přetížení

V max = Maximální operační napětí které zařízení/ochrana vydrží bez poškození při jmenovitém proudu ( I max )

I max = Maximální operační proud které zařízení/ochrana vydrží bez poškození při jmenovitém napětí ( V max )

I hold = Maximální proud, který ještě nevyvolá odpojení zařízení/výstupu při teplotě okolního vzduchu 25°C

I trip = Minimální proud, který vždy odpojí zařízení/výstup při teplotě okolního vzduchu 25°C

Pd = Ztrátový výkon v odpojeném stavu při daném napětí a okolní teplotě vzduchu 25°C

Ri min/max = Minimální/Maximální odpor zařízení před vypnutím při 25°C

R1max = Maximální odpor zařízení naměřený jednu hodinu po obnovení funkce po odpojení.

POZOR: Překročení specifikovaných hodnot může mít za následek poškození zařízení zkratem, možným vzplanutím a následný požár.

Tabulka doporučeného proudu (I hold) pro odpojení v závislosti na okolní teplotě

Telemetrické hodnoty

Redundacy Bus odesílá tyto telemetrická data

 • Napětí- aktuální napájecí napětí baterii na vstupu

 • Proud - aktuální dodávaný proud

 • Spotřebu – vypočte z aktuálně dodávaného proudu při určitém napětí pro určitou dobu.

 • Indikuje status serv (OK / odpojeno), stav provozu přijímačů, počet detekovaných kanálů a výstupní periodu serv.

Popis hodnot

1

RB1V

napětí baterie 1

V

2

RB1A

proud z baterie 1

A

3

RB2V

napětí baterie 2

V

4

RB2A

proud baterie 2

A

5

Rx1F

0: normální stav 1:RX1_Failsafe

6

Rx1L

0: normální stav 1:RX1_ztráta dat

7

Rx2F

0: normální stav 1:RX2_Failsafe

8

Rx2L

0: normální stav 1:RX2_ztráta dat

9

Rx1C

0: normální stav 1:RX1_odpojeno

10

Rx2C

0: normální stav 1:RX2_odpojeno

11

Rc1S

0: normální stav 1:RX1_bez signálu

12

Rx2S

0: normální stav 1:RX2_bez signálu

13

RB1C

celková spotřeba baterie1

mAh

14

RB2C

celková spotřeba baterie2

mAh

Nastavení výstupní periody pro serva

Tovární nastavení výstupního signálu je 20ms. Pro analogová serva se nedoporučuje nastavovat kratší periodu. Může dojít k poškození serv.

V níže popsaných krocích nastavíte výstupní periodu pro servo výstupy:

 1. Spojte signální piny na CH1 a CH2 propojkou

 2. Připojte napájení k vstupu BATT1 nebo BATT2

 3. Zeleně blikající LED signalizuje, že proces nastavení výstupního signálu z továrního přednastavení 20ms byl synchronizován s přijímačem

 4. Odstraňte propojku z CH1 a CH2, vypněte napájení.

Jak rozlišit mezi nastavením 20ms a nebo synchronizací s přijímačem.

Připojte přijímače do RX1 IN nebo RX2 IN, připojte napájení k BATT1 nebo BATT2. Pokud zelená LED rychle bliká, jsou výstupy synchronizovány s přijímačem, pokud svítí, je na výstupu nastaveno 20ms.

Pokud pracuje v synchronizovaném módu, perioda na PWM výstupu bude stejná jako na vstupu SBUS. Například – pokud je na SBUS 9ms , perioda PWM výstupu bude také 9ms.

Jestli je perioda SBUS na RX1 IN a RX2 IN odlišná a budou oba přijímače zapnuty současně, perioda na PWM bude převzata z přijímače s delší periodou.

Pokud ale bude některý z těchto přijímačů zapnut jako první, bude převzata perioda na PWM od tohoto přijímače.

Například: SBUS perioda přijímače na RX1 je 9ms zatímco RX2 je 18ms. Pokud oba dva přijímače zapnete v tu samou dobu, bude perioda na PWM 18ms. Pokud ale zapnete RX1 jako první a potom teprve RX2, bude perioda na PWM 9ms.

Jak změnit SBUS signál z negativního na pozitivní pro RX1 IN a RX2 IN

SBUS signál z FrSky Redundancy Bus je negativní. Níže v bodech je popsáno jak změnit signál z negativního na pozitivní.

Vezměme například RX1 IN.

 1. Propojte signální piny na CH11 a CH12 propojkou

 2. Zapněte napájení na BATT1 nebo BATT2, zelená LED se rozsvítí

 3. Odstraňte propojku a vypněte napájení

Poznámka:

Pokud výše uvedený postup zopakujete a budou propojeny piny CH13 a CH14 bude změněn signál na RX2 IN. Lze tuto změnu provést i současně, tj. bind CH11 a CH12 společně s CH13 a CH14. V tomto případě se změní signál současně.

Redundancy Bus manual-EN ve složce "KE STAŽENÍ"

Ke stažení