RX8R 8/16CH S.Port přijímač

AD-FR1005

Nový produkt

FrSky 8/16 kanálový S.Port přijímač s SBUS a redundantní funkcí s druhým přijímačem pro vysokou provozní spolehlivost

Více informací

Tento produkt již není na skladě

990,00 Kč s DPH

Přidat na seznam přání

Parametry

Model RX8R
Váha 12.1g
Rozměry 46.25x26.6x14.2mm
Počet kanálů 16CH (1-8CH PWM nebo 9-16CH PWM z konvenčních výstupů pro serva,1-16CH z SBUS portu)
Provozní napětí 4.0~10V
Proudový odběr 100mA@5V
Kompatibilita FrSky vysílače/vysílací moduly v D8/D16 režimu
RSSI výstup RSSI výstup na desce: Analog 0~3.3V
SmartPort Ano
Dosah plný dosah (víc jak 1.5km)
Aktualizace FW Ano

Více informací

Jak to funguje:

RX8R podporuje redundantní funkci pro hlavní a vedlejší přijímače. Hlavní přijímač přijímá SBUS signály z vedlejšího přijímače. Hlavním přijímačem musí být RX8R a vedlejší přijímač může být jakýkoliv přijímač s SBUS výstupem (např.: FrSky X8R, X6R, X4RSB, XSR, XM, XM+, RX8R, L9R, atd.)

Poznámka: Vždy se ujistěte, že máte na vedlejším přijímači zakázanou telemetrii. XM+ je doporučován jako ideální vedlejší přijímač.

Hlavní i vedlejší přijímač přijímají signály z vysílače/vysílacího modulu. Pokud hlavní přijímač pracuje správně, PWM výstup přichází z hlavního přijímače. Pokud se hlavní přijímač dostane do režimu failsafe, ale vedlejší přijímač pracuje správně, PWM výstup bude přicházet z vedlejšího přijímače. Pokud hlavní přijímač opět přejde do normálního provozu a pracuje správně, PWM výstup se přepne zpět na hlavní přijímač.

Schéma:


Párování:

Párování je proces jednoznačně přiřazující určitému vysílacímu modulu přijímač. Vysílače/vysílací moduly mohou být párovány s více přijímači (ne však současně). Přijímač může být párován pouze na jeden vysílač/ vysílací modul.

Postupujte dle následujících kroků:

1. Nejprve si zvolte mód pro párování přijímače podle tabulky uvedené níže. Nejběžnější je Mód 5, tedy 1-8CH s telemetrii. Pokud zvolíte jiný mód, umístěte propojku na signální piny dle tabulky. Připravte si napájení pro přijímač, ale prozatím nepřipojujte.

2. Zapněte vysílač a přejděte do nabídky párování. Zde v nabídce Mód zadejte/ponechte dle vašeho výběru režim párování (D8/D16). Obdobně upravte/ponechte Rozsah kanálů a následně přejděte na nabídku Bind a tlačítkem ENT spusťte párovací proces na vysílači. Nabídka Bind bliká a je doprovázena zvukovým signálem.

3. Nyní připojte/zapněte napájení přijímače s přidržením nebo bez přidržení tlačítka F/S dle instrukcí v tabulce. Spárování je signalizováno trvale svítící zelenou LED a blikající červenou LED na přijímači.

4. Vypněte stiskem ENT volbu Bind na vysílači.

5. Vypněte napájení přijímače a po znovu připojení/zapnutí napájení trvale svítící zelená LED signalizuje úspěšné spárování a připravenost pro běžný provoz.

Pokud kombinujete dva RX8R, jeden je výstupní pro 1-8CH a druhý je pro 9-16CH, je nutné párovat jeden z těchto dvou přijímačů s vypnutou telemetrii.

Režimy přijímače a párovací procesy

Mód

Telemetrie

Kanály

Výběr režimu RX a párovací operace

Pozice propojky na signálních pinech před párováním

Tlačítko párování F/S

Mód 1 (D8)

ano

CH1~CH8

CH7&CH8

Pro párování zapněte napájení přijímače - nemačkat tlačítko F/S

Mód 2 (D16)

ne

CH1~CH8

CH3&CH4

Pro párování zapnout napájení přijímače se stisknutým tlačítkem F/S

Mód 3 (D16)

ne

CH9~CH16

CH1&CH2

Mód 4 (D16)

ano

CH9~CH16

CH1&CH2 + CH3&CH4

Mód 5 (D16)

ano

CH1~CH8

bez propojky

Poznámka: pro Horus X12S, můžete povolit/zakázat telemetrii a nastavit výstupní kanály pro RX8R v nabídce straně RF systém (není potřeba propojovat signální piny na RX8R před párováním).

Kontrola dosahu:

Předletová kontrola dosahu by měla být provedena před každým letem. Odrazy od kovových plotů, betonových budov nebo stromů mohou způsobit ztrátu signálu, a to jak v průběhu kontroly dosahu, tak během letu.

Postupujte dle následujících kroků:

  1. Umístěte model alespoň 60cm na zem (např. na dřevěnou lavici).

  2. Antény přijímače by měly být odděleny od sebe tak jako v modelu a nedotýkat se země.

  3. Anténa modulu by měla být ve svislé poloze. (platí pro TX modul)

  4. Zapněte vysílač a přijímač, stiskněte tlačítko F/S na XJT modulu po dobu 4 vteřin pro vstup do režimu kontroly dosahu, červená LED dioda nesvítí a zelená rychle bliká. Efektivní dosah se sníží na 1/30 (nyní musí být dosah minimálně na 30m). U vysílače aktivujte režim RANGE označením a stiskem ENT

  5. Postupujte dále od modelu a zároveň zkoušejte ovládací prvky pro kontrolu normálního provozu.

  6. Stiskněte tlačítko F/S na XJT modulu po dobu 1-2 vteřin pro opuštění režimu kontroly dosahu. Červená LED bude opět svítit, což znamení návrat k normálnímu režimu. U vysílače vypněte režim testu dosahu RANGE opětovným stiskem ENT.Nastavení Failsafe:

  • Pro přechod serv do přednastavené polohy při ztrátě signálu - nejprve spárujte přijímač a nastavte serva do požadované polohy. Krátkým stiskem tlačítka F/S potvrďte požadovanou polohu, LED na přijímači 2x blikne pro potvrzení zapsání požadovaných poloh serv. Pro vypnutí Failsafe přijímač znovu spárujte.

  • Nastavení nevysílání pulzů při ztrátě signálu - zapněte napájení přijímače bez zapnutého vysílače a krátce stiskněte F/S tlačítko.

  • Pokud nebude failsafe nastaven, přijímač po ztrátě signálu drží poslední známou polohu kanálů/serv.


Poznámka: Failsafe lze nastavit i pomocí vysílače v příslušné nabídce Failsafe

Ke stažení