R-XSR

AD-FR1161

Nový produkt

FrSky R-XSR 1-16CH telemetrický přijímač

Více informací

Tento produkt již není na skladě

580,00 Kč s DPH

Přidat na seznam přání

Více informací

Ultra mini přijímač FrSky R-XSR je nová vývojová řada XSR přijímačů s plným dosahem. Nejen že má všechny funkce XSR přijímače, ale ke všemu je přibližně o 1/3 menší i lehčí. K tomu disponuje další velmi užitečnou vlastností a to je možnost redundance, tj. připojení druhého satelitního přijímače pro zvýšení kvality přenosu i na velké vzdálenosti. To zajišťuje vysokou bezpečnost a spolehlivost provozu. Také jeho antény jsou opatřeny konektory IPEX vhodnými pro snadnou výměnu.

Schéma

Vlastnosti

 • S.Port pro telemetrii a aktualizace
 • SBUS / CPPM jednoduše přepínatelný výstup
 • Podpora redundantní funkce pro hlavní a druhý satelitní přijímač. Hlavní přijímač přijímá SBUS signál druhého satelitního přijímače
 • pro případ ztráty signálu u hlavního přijímače. K hlavnímu přijímači R-XSR může být jako druhý satelitní přijímač využitý přijímač s SBUS výstupem jako například: FrSky X8R, X6R, X4RSB, XSR, XM+, R-XSR, G-RX8, L9R a podobné.

Poznámka: jako velmi vhodný druhý přijímač je doporučen XM+


Připojení druhého satelitního přijímač

Jak přepnout mezi SBUS a CPPM režimem

Pokud na přijímači svítí modrá LED je přijímač v SBUS módu, jestli modrá LED nesvítí je přijímač v režimu CPPM. Přepnutí provedete přidržením F/S tlačítka na přijímači za provozu po dobu 4 sekund. Přepnutí je signalizováno 3x bliknutím modré LED.

Specifikace

 • Model: R-XSR

 • Rozměry: 16 x 11 x 5.4mm

 • Váha: 1.5g

 • Počet kanálů: 16 CH (1-16CH z SBUS portu, 1-8CH z CPPM)

 • Provozní napětí: 3.5 ~ 10V

 • Proudový odběr: 70mA@5V

 • Dosah: plný dosah (>1,5 km)

 • Aktualizace firmware: ANO

 • Kompatibilita: D16 mód
Párování

Párování je proces jednoznačně přiřazující určitému vysílacímu modulu přijímač. Vysílací moduly mohou být párovány s více přijímači (ne však současně). Přijímač může být párován pouze na jeden modul vysílače

Postup pro párování přijímače:

 1. Zapněte vysílač a přejděte do nabídky párování. Zde v nabídce Mód zvolte D16. Obdobně upravte/ponechte Rozsah kanálů a následně přejděte na nabídku Bind a tlačítkem ENT spusťte párovací proces na vysílači. Nabídka Bind bliká a je doprovázena zvukovým signálem. (u externích modulů postupujte dle návodu)

 2. Nyní připojte/zapněte napájení přijímače s přidržením tlačítka F/S. Spárování je signalizováno blikající červenou LED a svítící zelenou LED.

 3. Vypněte volbu Bind stiskem ENT na vysílači. (nebo vypněte vysílač s instalovaným externím modulem)

 4. Vypněte napájení přijímače a po znovu připojení/zapnutí napájení trvale svítící zelená LED signalizuje úspěšné spárování a připravenost pro běžný provoz.

Poznámka: při využití druhého přijímače vypněte na jednom z přijímačů telemetrii.Signalizace LED přijímače

LED

Signalizuje

Zelená trvale svítí

Normální provoz po spárování

Červená pomalu bliká

Přijímač bez signálu / nespárováno

Červená bliká – Zelená svítí

Úspěšné párování

Zelená dvakrát problikne

Potvrzení nastavení failsafe na přijímači

Modrá svítí

SBUS mód zapnut

Modrá třikrát blikne

Potvrzení přepnutí SBUS/CPPMKontrola dosahu

Předletová kontrola dosahu by měla být provedena před každým letem. Odrazy od kovových plotů, betonových budov nebo stromů mohou způsobit ztrátu signálu, a to jak v průběhu kontroly dosahu, tak během letu.

Postupujte dle následujících kroků:

 1. Umístěte model alespoň 60cm na zem (např. na dřevěnou lavici).

 2. Antény přijímače by měly být odděleny od sebe tak jako v modelu a nedotýkat se země.

 3. Anténa modulu by měla být ve svislé poloze. (platí pro TX modul)

 4. Zapněte vysílač a přijímač, stiskněte tlačítko F/S na XJT modulu po dobu 4 vteřin pro vstup do režimu kontroly dosahu, červená LED dioda nesvítí a zelená rychle bliká. Efektivní dosah se sníží na 1/30 (nyní musí být dosah minimálně na 30m). U vysílače aktivujte režim RANGE označením a stiskem ENT

 5. Postupujte dále od modelu a zároveň zkoušejte ovládací prvky pro kontrolu normálního provozu.

 6. Stiskněte tlačítko F/S na XJT modulu po dobu 1-2 vteřin pro opuštění režimu kontroly dosahu. Červená LED bude opět svítit, což znamení návrat k normálnímu režimu. U vysílače vypněte režim testu dosahu RANGE opětovným stiskem ENT.
Nastavení Failsafe

 • Pro přechod serv do přednastavené polohy při ztrátě signálu - nejprve spárujte přijímač a nastavte serva do požadované polohy. Krátkým stiskem tlačítka F/S potvrďte požadovanou polohu, LED na přijímači 2x blikne pro potvrzení zapsání požadovaných poloh serv. Pro vypnutí Failsafe přijímač znovu spárujte.

 • Nastavení nevysílání pulzů při ztrátě signálu - zapněte napájení přijímače bez zapnutého vysílače a krátce stiskněte F/S tlačítko.

 • Pokud nebude failsafe nastaven, přijímač po ztrátě signálu drží poslední známou polohu kanálů/serv.


Poznámka: Failsafe lze nastavit i pomocí vysílače v příslušné nabídce Failsafe