FrSky RX8R PRO

AD-FR1006

Nový produkt

8/16 kanálový S.Port přijímač s SBUS a redundantní funkcí pro možnost připojení duhého přijímače k zajištění vysoké provozní spolehlivost

Více informací

Tento produkt již není na skladě

1 148,00 Kč s DPH

Přidat na seznam přání

Více informací

Jak to funguje:

RX8R PRO podporuje redundantní funkci pro hlavní a vedlejší přijímače. Hlavní přijímač přijímá SBUS signály z vedlejšího přijímače. Hlavním přijímačem musí být RX8R PRO a vedlejší přijímač může být jakýkoliv přijímač s SBUS výstupem (např.: XM, XM+, R-XSR, L9R, atd.)

Specifikace

 • Rozměry: 46.3x26.6x14.2mm

 • Váha: 14.8g

 • Počet kanálů: 16CH (1-8CH PWM nebo 9-16CH PWM z konvenčních výstupních kanálů pro serva, 1-16CH z SBUS portu)

 • RSSI výstup na desce: Analog 0 ~ 3.3V

 • Rozsah provozního napájení: DC 3.5~10V

 • Provozní proud: 100mA@5V

 • Dosah: plný dosah (>1.5km)

 • Aktualizace firmwaru

 • Rozsah rámců serv:

9ms (HS-vysoko rychlostní režim)

18ms (FS- normální rychlostní reřim)

 • Kompatibilita: FrSky vysílače/ vysílací moduly v D8/D16Schéma:


LED ukazatel

Zelená LED

Červená LED

Status

Svítí

Bliká

Párování

Bliká

Vypnuto

Normální provoz

Vypnuto

Bliká

Ztráta signálu

2x blikne

Vypnuto

Nastavení Failsafe


Režim párování

Párování je proces jednoznačně přiřazující určitému vysílacímu modulu přijímač. Vysílací moduly mohou být párovány s více přijímači (ne však současně). Přijímač může být párován pouze na jeden modul vysílače.

Postupujte dle následujících kroků:

 1. Přiveďte vysílač do režimu párování.

 2. Připojte baterii do přijímače, zatím co držíte F/S tlačítko na přijímači. Červená LED dioda bude blikat, ukazuje, že párování je kompletní.

 3. Vypněte vysílač i přijímač.

 4. Zapněte vysílač a připojte baterii do přijímače. Zelená LED dioda na přijímači ukazuje normální režim a přijímá příkazy z vysílače. Přijímač/vysílač není potřeba znovu párovat, pokud nedojde k výměně jednoho z nich.Jak přepnout provozní režim

Normální režim pro RX8R PRO je D16.
D8 režim zprovozníte pomocí zkratovacích propojek na signálních pinech kanálů 7-8 před párováním.


Kontrola dosahu

Předletová kontrola dosahu by měla být provedená před každým letem. Vyhněte kovovým překážkám, betonovým budovám nebo stromům, můžou mít za následek ztrátu signálu během testu kontroly dosahu a samotného letu. Během režimu kontroly dosahu je vysílací výkon snížen na 1/30 normálního stavu a dosah na 1/10.

Postupujte dle následujících kroků:

 1. Umístěte model na vzdálenost 60cm od kovem nedekontaminované půdy (nejlépe na dřevěnou lavičku). Ujistěte se, že anténa přijímače je vertikální pozici.

 2. Přepněte vysílač do režimu kontrolu dosahu.Jak změnit rozsah rámců serv

Normální rozsah rámce serv je 18ms (FS – režim normální rychlosti).

Režim vysoké rychlosti (9ms) je v provozu, pokud jsou před párováním připojeny zkratovací propojky na kanále 5-6.

Failsafe

 • Pro přechod serv do přednastavené polohy při ztrátě signálu – nejprve spárujte přijímač a nastavte serva do požadované polohy. Krátkým stiskem tlačítka F/S potvrďte požadovanou polohu, LED na přijímači 2x blikne pro potvrzení zapsání požadovaných poloh serv. Pro vypnutí Failsafe přijímač znovu spárujte.

 • Nastavení nevysílání pulzů při ztrátě signálu – zapněte napájení přijímače bez zapnutého vysílače a krátce stiskněte F/S tlačítko.

 • Pokud nebude Failsafe nastaven, přijímač po ztrátě signálu drží poslední známou polohu kanálů/serv.

Ke stažení